Próg rentowności – jak osiągnąć go z systemem CRM?

Zastanawiasz się czym jest próg rentowności? Masz wątpliwości dotyczącego tego, czy Twój pomysł na prowadzenie biznesu jest w ogóle opłacalny? A może chcesz przeanalizować możliwości potencjalnego zysku Twojej firmy lub usprawnić jej działanie? Jeśli odpowiedź na którekolwiek z powyższych pytań jest twierdząca – ten artykuł jest właśnie dla Ciebie!

Przeczytaj i dowiedz się:

 • czym jest próg rentowności,
 • jak go obliczać,
 • jak wdrożenie CRM może wpłynąć na Twój próg rentowności.

Zwiększ sprzedaż i osiągnij próg rentowności z CRM.

Testuj za darmo przez cały miesiąc – bez zobowiązań.

Próg rentowności – co to takiego?

Próg rentowności z języka angielskiego określany jako break-even point (BEP) to punkt, w którym wynik finansowy osiągany przez przedsiębiorstwo jest równy zeru. Sytuacja ta jest efektem zrównania przychodów z kosztami całkowitymi, które zostały poniesione przez organizację. Rozkładając koszty na czynniki pierwsze, można próg rentowności zdefiniować jako pełne pokrycie kosztów stałych oraz zmiennych przez osiągnięte przychody.

Punkt wyrównania to istotne zagadnienie dla wszystkich przedsiębiorców, ponieważ poprzez wskaźnik rentowności można ustalić opłacalność prowadzenia danej firmy. Łatwiejsze staje się również odpowiednie oszacowanie cen końcowych oferowanych produktów lub usług, które będą sprawiać, że działania sprzedażowe pokryją koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo. Powyższe pozwoli na wyliczenie rentownego zakresu cen i ułatwi dążenie do osiągnięcia planowanego zysku.

Próg rentowności – zastosowanie

Próg rentowności wykorzystywany jest przede wszystkim do określenia sytuacji finansowej firmy, jednak zdobyte dzięki analizie informacje są przydatne również w wielu innych aspektach. BEP znajduje zastosowanie między innymi w:

 • zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa,
 • ustaleniu wielkości produkcji lub wielkości sprzedaży,
 • dopasowywaniu strategii działań,
 • analizie całkowitych kosztów stałych,
 • ustaleniu czy cena produktu jest odpowiednia.
Próg rentowności

Jak obliczyć próg rentowności?

Przed przystąpieniem do obliczania progu rentowności należy w pierwszej kolejności skupić się na analizie prowadzonych przez firmę wydatków. Można podzielić je na:

 • koszty stałe – niezależne od wielkości produkcji,
 • koszty zmienne – zależne od skali produkcji.

Warto również wyróżnić sposoby wyliczenia progu rentowności. Istnieje bowiem kilka różnych możliwości:

 • ilościowy próg rentowności – wskazuje liczbę produktów/usług, które przedsiębiorca powinien sprzedać, żeby pokryć wszystkie koszty ponoszone przez firmę,
 • wartościowy próg rentowności – przedstawia wartość sprzedaży, którą przedsiębiorstwo musi osiągnąć, by przychody zrównały się z całkowitymi kosztami, które ponosi przedsiębiorstwo,
 • procentowy próg rentowności – ukazuje zdolność produkcyjną, w jaką trzeba się zaangażować by wygenerować przychody wystarczające na pokrycie kosztów prowadzenia działalności,
 • rozszerzony próg rentowności – wskazuje moment, w którym uzyskane zyski ze sprzedaży pokrywają koszty stałe, zmienne i finansowe.

Tak jak widzisz istnieją różne sposoby obliczania punktu wyrównania, jednak wspólny mianownik, który łączy wszystkie rodzaje to poziom – czym niższy jest próg rentowności, tym jest to korzystniejsze dla organizacji.

Zwiększ sprzedaż i osiągnij próg rentowności z CRM.

Testuj za darmo przez cały miesiąc – bez zobowiązań.

Analiza progu rentowności za pomocą CRM

Wiesz już czym jest próg rentowności. Teraz nadszedł czas na to, aby dowiedzieć się jak w praktyce wspomóc funkcjonowanie przedsiębiorstwa i osiągnąć, a nawet przekroczyć zamierzony punkt. Po pierwsze – żeby firma była rentowna i notowała zadowalające zyski ze sprzedaży, rekomenduje się sprawdzony system CRM umożliwiający planowanie zachodzących procesów.

A czym właściwie jest CRM? Jest to ciągły proces polegający na doskonaleniu zarządzania relacjami z aktualnymi i potencjalnymi klientami. Natomiast sam system CRM porządkuje informacje z doświadczeń firmy, co pozwala na ciągłe ulepszanie prowadzonych działań. Jeśli chcesz dokładniej poznać oprogramowanie CRM to zachęcamy do zapoznania się z materiałem o korzyściach tego rozwiązania.

Jak osiągnąć próg rentowności z pomocą CRM?

W strategii działań opartych na dobrym systemie CRM z łatwością pozyskasz nowych klientów i utrzymasz stabilne relacje z aktualnymi kontrahentami. W rezultacie zwiększysz poziom swojej sprzedaży i osiągane zyski. Dzięki efektywnemu wykorzystaniu programu do zarządzania relacjami osiągnięcie progu rentowności, a nawet jego przekroczenie stanie się dla Twojej firmy dużo bardziej realne.

Tak jak widzisz rozwiązanie CRM przybliża Cię do zdobywania nowych szans, jednak to tylko jedna z wielu korzyści jakie możesz osiągnąć dzięki wdrożeniu systemu! Oprogramowanie wprowadzi do Twojej firmy porządek, a wszelkie relacje zawodowe między pracownikami będą przebiegać w sprawny sposób.
Każdy członek organizacji będzie miał dostęp do wszelkich niezbędnych elementów systemu w zakresie swoich kompetencji oraz potrzeb. Ty jako właściciel będziesz mieć wgląd w zawierane transakcje, dzięki temu przeprowadzisz konieczne analizy rentowności. Z łatwością zbadasz efektywność pracy zespołu i jego progres, będziesz w stanie zarządzać czasem pracy i porządkować podział obowiązków. Powyższe pomoże w definiowaniu odpowiedniej strategii działań przedsiębiorstwa.

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że dostrzegasz już istotność progu rentowności w funkcjonowaniu firmy i rozumiesz dlaczego zagadnienie to powinno być kluczowe dla wszystkich przedsiębiorców chcących by ich działalność biznesowa prosperowała z sukcesem. Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie wzrostu rentowności, pomyśl o wdrożeniu narzędzia CRM, które usprawni działalność Twojej firmy i przyczyni się do wyższych zysków.

Polecamy także:

Zwiększ sprzedaż i osiągnij próg rentowności z CRM.

Testuj za darmo przez cały miesiąc – bez zobowiązań.

Informacje

 • O nas
 • Kontakt
 • Konsultacja online
 • Bezpieczeństwo
 • Klienci
 • Case Studies
 • Finansowanie
 • FAQ
 • RODO
 • Dla partnera

Na początek

Wiedza o CRM

Integracje