Elastyczne procesy sprzedaży

Sprawnie zarządzaj szansami sprzedaży

Synergius CRM pozwala zarządzać bardzo różnymi i złożonymi procesami sprzedażowymi. Widok zarządzania szansami sprzedaży sprawia, że proces sprzedaży staje się przejrzysty i czytelny. Uporządkowanie i uproszczenie procesu sprzedaży to jedno z najważniejszych zadań systemu CRM.

Funkcja zarządzania szansami sprzedaży to elastyczne rozwiązanie, które pozwala użytkownikowi samodzielnie stworzyć lub odwzorować proces sprzedaży, dostosowany do potrzeb firmy. Synergius CRM umożliwia obsługę wielu procesów w jednym systemie. To doskonałe rozwiązanie dla firm, które prowadzą sprzedaż produktów i jednocześnie oferują usługi. Służą im do tego dwa różne procesy, które mogą być zarządzane z jednego miejsca.

Zarządzanie szansami sprzedaży - karta szans - program CRM

Synergius CRM przedstawia proces sprzedaży w jednym widoku, który jest idealnym narzędziem pracy dla handlowców. Wszystkie informacje potrzebne do zamknięcia sprzedaży znajdują się w jednym miejscu. W ten sposób handlowcy nie tracą czasu na przełączanie się pomiędzy systemami lub zakładkami, nie szukają informacji pośród wielu wiadomości czy maili. Zyskują widok procesu sprzedaży, dzięki któremu w łatwy i szybki sposób mogą monitorować wszystkie szanse sprzedaży. Dodatkowo dostarcza handlowcom informację o statusie zaplanowanych zadań względem szans. Tak zarządzany proces pozwala na skuteczną obsługę wszystkich szans sprzedaży.

Od ogólnego widoku, poprzez dwukrotne kliknięcie w wybraną szansę, handlowiec może przejść do karty szansy sprzedaży, aby zapoznać się ze wszystkimi informacjami, które będą mu potrzebne do zamknięcia sprzedaży.

Handlowiec bardzo szybko może przesunąć szansę do kolejnego etapu lub oznaczyć ją, jako wygraną lub przegraną. W ten sposób CRM automatycznie tworzy raporty dla kierowników.

W karcie szansy sprzedaży znajdują się informacje takie jak:

 • informacja o źródle szansy,
 • informacja o etapie szansy,
 • informacja o firmie i osobie kontaktowej, dla której została stworzona szansa,
 • informacja o osobie odpowiedzialnej,
 • informacja o zrealizowanych i zaplanowanych zadaniach,
 • powiązane dokumenty np. oferta,
 • powiązane wiadomości e‐mail,
 • własne pola np. zakres oczekiwań klienta,
 • przewidywana data zamknięcia i jej wartość,
 • historia zmian względem szansy.

Zarządzaj szansami sprzedaży w systemie Synergius CRM!

Testuj za darmo przez 30 dni. Bez żadnych zobowiązań i karty kredytowej.

Analiza sprzedaży

Synergius CRM to także idealne narzędzie dla kierownika, którego zadaniem jest planowanie, monitorowanie i udoskonalanie procesu sprzedaży. Do tego celu stworzone zostały raporty:

 • konwersja lejka – raport dostarcza informacji o konwersji szans na każdym etapie, dzięki czemu w szybki sposób kierownik może stwierdzić, w którym z nich występuje wąskie gardło,
 • utracone szanse – raport, który wskazuje utracone szanse razem z przyczyną utraty oraz szczegółowym komentarzem pracownika.
 • lejek szans sprzedaży – raport, który graficznie prezentuje wartość szans na poszczególnych etapach.
 • przyczyny utraty – raport, który graficznie prezentuje ilość utraconych szans według przyczyn, grupując je według tagów używanych przez handlowców,
 • aktywność handlowców – raport, który graficznie prezentuje aktywność handlowców według typów zadań np. ilość zrealizowanych kontaktów, ilość przygotowanych ofert.

Oprócz raportów dla procesu sprzedaży, kierownik został wyposażony w szereg innych, które pozwolą mu na szeroką analizę pracy działu sprzedaży.

Dla kierownika przydatnym narzędziem jest widok, który prezentuje wartość zamkniętych szans sprzedaży względem planowanych w miesiącu lub kwartale. To kolejna cenna informacja, którą system generuje automatycznie. Dzięki czemu planowanie i optymalizacja procesu staje się łatwiejsza.

Najważniejsze możliwości:

 • Szybkie dodawanie nowych szans sprzedaży.
 • Łatwe wskazywanie pracownika lub grupy pracowników odpowiedzialnych za daną szansę sprzedaży.
 • Obsługa wielu procesów sprzedaży, które mogą się od siebie różnić m.in. etapami i celami.
 • Automatyczne tworzenie kartoteki klienta wraz z tworzeniem nowej szansy sprzedaży.
 • Informacja o celach, które pracownik powinien osiągnąć na danym etapie – są w pełni konfigurowalne i mogą różnić się w zależności od etapu.
 • Wszystkie informacje w jednym miejscu dzięki powiązaniu szansy sprzedaży e‐mailami, dokumentami ofertowymi, zamówieniami klienta, zadaniami i zdarzeniami.
 • Stały dostęp do pełnej historii zmian.
 • Łatwe generowanie raportów o przyczynach utraty szans sprzedaży lub konwersji lejka sprzedażowego.
 • Zbiorczy widok szans sprzedaży z najważniejszymi informacjami – m.in. ikony informujące o statusie zadań (niezaplanowane, zaplanowane, przeterminowane, wykonane).

Sprawdź nasze video-poradniki jak korzystać z tych funkcji

Jak pracować na szansach sprzedaży?
Jak skonfigurować kampanię sprzedażową i atrybuty?

Zarządzaj szansami sprzedaży w systemie Synergius CRM!

Testuj za darmo przez 30 dni. Bez żadnych zobowiązań i karty kredytowej.

Informacje

 • O nas
 • Kontakt
 • Konsultacja online
 • Bezpieczeństwo
 • Klienci
 • Case Studies
 • Finansowanie
 • FAQ
 • RODO
 • Dla partnera

Na początek

Wiedza o CRM

Integracje