Elastyczne procesy sprzedaży

Sprawnie zarządzaj szansami sprzedaży

Synergius CRM pozwala zarządzać bardzo różnymi i złożonymi procesami sprzedażowymi. Widok zarządzania szansami sprzedaży sprawia, że zarządzanie sprzedażą staje się procesem przejrzystym i czytelnym. Uporządkowanie i uproszczenie procesu sprzedaży to jedno z najważniejszych zadań systemu CRM.

Funkcja zarządzania szansami sprzedaży to elastyczne rozwiązanie, które pozwala użytkownikowi samodzielnie stworzyć lub odwzorować proces sprzedaży w CRM, dostosowany do potrzeb firmy. Synergius CRM umożliwia obsługę wielu procesów w jednym systemie. To doskonałe rozwiązanie dla firm, które prowadzą sprzedaż produktów i jednocześnie oferują usługi. Służą im do tego dwa różne procesy, które można zorganizować skutecznie w jednym miejscu.

System CRM pozwala w sprawny sposób:

 • dodać nowy proces sprzedaży,
 • dodać własny etap szansy sprzedaży,
 • dodać szansę sprzedaży,
 • dodać ofertę do szansy sprzedaży lub inny dokument sprzedaży.
Zarządzanie szansami sprzedaży - karta szans - program CRM

Synergius CRM pozwala monitorować lejek sprzedaży na jednym widoku szans sprzedaży - tablicy kanban , która jest idealnym narzędziem pracy dla handlowców. Wszystkie informacje potrzebne do zarządzania sprzedażą znajdują się w jednym miejscu. W ten sposób handlowcy nie tracą czasu na przełączanie się pomiędzy systemami lub zakładkami, nie szukają informacji pośród wielu wiadomości czy maili. Zyskują widok procesu sprzedaży w CRM, dzięki któremu w łatwy i szybki sposób realizować działania sprzedażowe. Dodatkowo dostarcza handlowcom informację o statusie zaplanowanych zadań względem szans, przez co szanse sprzedaży przekraczające ustalone terminy zdarzają się niezwykle rzadko. Tak zarządzany proces pozwala na skuteczną obsługę i wygrywanie więcej szans sprzedaży.

Od ogólnego widoku tablicy kanban, poprzez dwukrotne kliknięcie w wybraną szansę sprzedaży otwiera się karta szansy. Handlowiec może przejść do niej, aby zapoznać się ze wszystkimi informacjami, które będą mu potrzebne do pełnego wykorzystania szansy sprzedaży i finalizacji transakcji.

Handlowiec bardzo szybko może zmienić etap realizacji szansy lub ustawić status szansy sprzedaży jako wygrany lub przegrany. W ten sposób CRM automatycznie tworzy raporty dla kierowników.

W karcie znajdują się informacje oraz dodatkowe obiekty przypisane do szansy sprzedaży. Karta szansy sprzedaży zawiera:

 • informacja o źródle utworzonej szansy sprzedaży,
 • informacja o etapie szansy sprzedaży,
 • informacja o firmie i osobie kontaktowej, dla której została utworzona szansa sprzedaży,
 • informacja o osobie odpowiedzialnej za stałe monitorowanie szansy sprzedaży,,
 • informacja o zrealizowanych i zaplanowanych zadaniach,
 • powiązane dokumenty i historia sprzedaży np. wystawione zamówienie, oferta biznesowa, itp,
 • powiązane wiadomości e‐mail,
 • własne pola np. zakres oczekiwań klienta,
 • przewidywana data zamknięcia i jej wartość,
 • możliwość komunikacji zespołowej,
 • historia zmian względem szansy.

Zarządzaj szansami sprzedaży w systemie Synergius CRM!

Testuj za darmo przez 30 dni. Bez żadnych zobowiązań i karty kredytowej.

Jak raportować proces sprzedaży w CRM?

Synergius CRM to także idealne narzędzie przynoszące korzyści dla kierownika, którego zadaniem jest planowanie, monitorowanie i udoskonalanie procesu sprzedaży. Do tego celu warto skonfigurować utworzone automatycznie raporty:

 • konwersja lejka – raport pozwala na monitoring szans sprzedaży w kontekście ich konwersji na każdym etapie w procesie sprzedaży, dzięki czemu w szybki sposób kierownik może stwierdzić, w którym z nich występuje wąskie gardło,
 • utracone szanse – raport, który wskazuje utracone szanse razem z przyczyną utraty oraz szczegółowym komentarzem pracownika i stanowi wskazówkę jak nie tracić szans sprzedaży w przyszłości,
 • lejek szans sprzedaży – raport, który poprzez przeglądanie szans i lejka sprzedaży graficznie prezentuje wartość szans na poszczególnych etapach szans sprzedaży,
 • przyczyny utraty – raport, który graficznie prezentuje ilość utrat i powodów, z których tracisz szanse sprzedaży,
 • aktywność handlowców – raport, który graficznie prezentuje aktywność handlowców według typów zadań np. ilość zrealizowanych kontaktów, ilość przygotowanych ofert.

Oprócz raportów dla procesu sprzedaży w CRM, kierownik został wyposażony w szereg innych, które pozwolą mu na szeroką analizę pracy działu sprzedaży i wzrost poziomu i tempa obsługi zalegających szans sprzedaży.

Dla kierownika przydatnym narzędziem jest widok, który prezentuje wartość zamkniętych szans sprzedaży względem planowanych (przewidywana sprzedaż) w miesiącu lub kwartale. To kolejna cenna informacja, którą system generuje automatycznie. Dzięki czemu planowanie i optymalizacja procesu sprzedaży w CRM staje się łatwiejsza.

Moduł szanse sprzedaży - najważniejsze możliwości systemu CRM online:

 • Szybkie dodawanie szans sprzedaży.
 • Łatwe przypisanie szansy sprzedaży do pracownika lub grupy pracowników.
 • Efektywne zarządzanie wieloma elastycznymi procesami sprzedaży, które mogą się od siebie różnić m.in. etapami sprzedaży i celami.
 • Specjalne mechanizmy przydatne, aby w prosty zmienić etap szansy.
 • Automatyczne tworzenie kartoteki klienta wraz z tworzeniem nowej szansy sprzedaży pozwalające na zarządzanie klientami przypisanymi do szansy.
 • Informacja o celach, które opiekun szansy sprzedaży powinien osiągnąć na danym etapie w procesie sprzedaży – są w pełni konfigurowalne i mogą różnić się w zależności od etapu realizacji szansy.
 • Wszystkie informacje w jednym miejscu dzięki powiązaniu szansy sprzedaży e‐mailami, ofertami biznesowymi, zamówieniami klienta, zadaniami i zdarzeniami pozwalające wygrywać więcej szans sprzedaży.
 • Mechanizm pozwalający dodać nowy dokument ofertowy do szansy sprzedaży bezpośrednio z karty - handlowiec może pracować na wielu elementach z jednego miejsca.
 • Wiedza o szacunkowej wartości szansy sprzedaży i planowanej dacie finalizacji sprzedaży. Stały dostęp do pełnej historii zmian w istniejącej szansie sprzedaży. Łatwe generowanie raportów o przyczynach utraty szans sprzedaży lub konwersji lejka sprzedażowego pozwalające zorganizować skuteczny proces sprzedaży.
 • Dostęp do listy szans sprzedaży pokazującej szanse otwarte, wygrane tematy, a także negatywnie zakończone szanse sprzedaży.
 • Stały monitoring szans sprzedaży wizualnie na tablicy kanban dostarczający informacji o statusach szans sprzedaży.
 • Zbiorczy widok szans sprzedaży z najważniejszymi informacjami, na które warto zwrócić uwagę – m.in. ikony informujące o statusie zadań (niezaplanowane, zaplanowane, przeterminowane, wykonane). Pozwala dbać o to, aby żadna szansa sprzedaży zbyt długo nie pozostawała bez opieki.

Sprawdź nasze video-poradniki jak korzystać z tych funkcji

Jak pracować na szansach sprzedaży?
Jak skonfigurować kampanię sprzedażową i atrybuty?

Zarządzaj szansami sprzedaży w systemie Synergius CRM!

Testuj za darmo przez 30 dni. Bez żadnych zobowiązań i karty kredytowej.

Informacje

 • O nas
 • Kontakt
 • Konsultacja online
 • Bezpieczeństwo
 • Klienci
 • Case Studies
 • Finansowanie
 • FAQ
 • RODO
 • Dla partnera

Na początek

Wiedza o CRM

Integracje