Materiały how-to

Pierwsze kroki w systemie CRM

1. Jak pracować na szansach sprzedaży?

Z materiału dowiesz się:

 • jak zarządzać szansami sprzedaży,
 • jak dodawać nowe szanse sprzedaży,
 • jak zaplanować zadania powiązane z szansą.

2. Jak tworzyć uporządkowaną bazę kontrahentów?

Z materiału dowiesz się:

 • jak poruszać się po bazie kontrahentów,
 • gdzie znajdują się najważniejsze informacje o kliencie,
 • jak dodać nowego klienta,
 • jak dodać atrybuty kontrahenta,
 • jak wprowadzić osobę kontaktową,
 • jak szybko wyszukiwać kontrahentów.

3. Jak korzystać z raportów?

Z materiału dowiesz się:

 • jakie raporty są dostępne w systemie,
 • jak pracować z raportami,
 • jak wyświetlić raporty na pulpicie pracy.

4. Jak korzystać z dokumentów?

Z materiału dowiesz się:

 • jak tworzyć oferty,
 • jak przekształcić ofertę w zamówienie,
 • jak tworzyć nowe zamówienia,
 • jak powiązać zadania z dokumentem,
 • jak działa przesyłanie dokumentów pomiędzy CRM a systemem handlowo - magazynowym.

5. Jak pracować na zadaniach i zdarzeniach?

Z materiału dowiesz się:

 • jak zarządzać zadaniami i zdarzeniami,
 • jak dodawać nowe zadania,
 • jak pracować z kalendarzem zadań,
 • jak planować zadania cykliczne,
 • jak zarządzać zadaniami z poziomu pultpitu pracy.

6. Jak korzystać z aplikacji CRM?

Z materiału dowiesz się:

 • jak połączyć aplikację z systemem głównym,
 • jak poruszać się po interfejsie aplikacji.

7. Jak pracować na projektach?

Z materiału dowiesz się:

 • jak wykorzystywać w praktyce projekty,
 • jak pracować z tablicami Kanban i wykresami Gantta.

8. Jak korzystać z map?

Z materiału dowiesz się:

 • jak wykorzystywać mapy do planowania tras handlowców,
 • jak monitorować lokalizację handlowców.

9. Jak korzystać z fakturowania?

Z materiału dowiesz się:

 • jak sprawnie wystawiać faktury,
 • jak ustawić własny schemat numeracji faktur.

Informacje

 • O nas
 • Kontakt
 • Konsultacja online
 • Bezpieczeństwo
 • Klienci
 • Case Studies
 • Finansowanie
 • FAQ
 • RODO
 • Dla partnera

Na początek

Wiedza o CRM

Integracje