System CRM dla branży audio-video

Jak zwiększyć sprzedaż urządzeń?

Synergius CRM to system CRM, którego zadaniem jest wsparcie działu sprzedaży w procesie pozyskiwania nowych projektów na nagłośnienia obiektów (np. podczas konferencji) oraz rozwoju kanału sprzedaży przez dystrybutorów. Do głównych zadań oprogramowania CRM dla branży audio-video można zaliczyć wsparcie handlowców w budowaniu trwałych relacji z klientami, zarządzaniu szansami sprzedaży oraz efektywnym planowaniu własnej pracy. To także narzędzie pracy kierownika, które wspiera go w skutecznym i efektywnym koordynowaniu i optymalizowaniu procesu sprzedaży, a także raportowaniu i prognozowaniu wyników działu handlowego.

Korzyści z wdrożenia CRM w branży audio-video

 • Większa sprzedaż urządzeń audio-video dzięki efektywnemu zarządzaniu szansami sprzedaży w procesie pozyskiwania nowych projektów.
 • Rozwój kanału sprzedaży pośredniej.
 • Duża oszczędność czasu dzięki automatyzacji wielu obszarów (np. automatyczne tworzenie raportów).
 • Dostęp do zawsze aktualnych informacji.
 • Szybka zastępowalność w przypadku nieobecności pracownika.
 • Zbudowanie stałych relacji z klientami dzięki profesjonalnej obsłudze zbudowanej na zebranych, uporządkowanych i szybko dostępnych danych.
 • Optymalizacja pracy działu sprzedaży.
 • Wiedza na temat przyczyn utraty szans.
 • Bezpieczeństwo danych.
 • Proste monitorowanie działań sprzedażowych przez zarząd.
 • Możliwość szybkiego zauważenia problemu i wdrożenia usprawnień.
 • Prostsze prognozowanie wyników.
 • Usprawniona komunikacja wewnątrz organizacji.
 • Obsługa kluczowych działań w jednym miejscu.W tej branży zaufali nam:
Sprawdź, dlaczego firmy wybierają Synergius CRMSynergius CRM pomógł nam usystematyzować oraz kontrolować pracę z leadami oraz aktywnymi Klientami. Sporządzane na tej podstawie raporty pozwalają nam dużo celniej prospektować firmy, z którymi możemy podjąć współpracę oraz utrzymywać bieżące relacje z obecnymi partnerami.

System CRM klienci - Kaantor.pl

Mateusz Fórmański

Kaantor.pl

Dla handlowca to narzędzie must‐have. Bez takiego wsparcia łatwo się pogubić, jeśli ma się dużo lead‐ów lub klientów. Synergius CRM pomógł nam uporządkować proces sprzedaży i zarządzanie szansami.

crm w branży audio-video - opinie - polskie radio szczecin

Katrzyna Nesterowicz

Polskie Radio Szczecin

CRM pozwala nam planować pracę i delegować zadania. Analiza efektywności sprzedaży jest szybsza dzięki raportom, których nie musimy już przygotowywać samodzielnie.

crm dla branży audio-video - opinie - Loco

Jacek Olubiński

LOCO sp.j

Taki system to dla firmy duże ułatwienie. Zbieramy wszystkie ważne informacje o naszych klientach. To na co dzień pomaga sprzedawcom zachować profesjonalizm, porządkuje całą sprzedaż i pozwala zadbać o klienta.

crm a branża audio-video - opinie - Scapol

Łukasz Bartosiak

Scapol sp. z o.o.

Jak Synergius CRM wspiera proces sprzedaży urządzeń i pozyskiwania dystrybutorów w branży audio-video?

Baza produktów audio-video

W systemie możesz stworzyć bazę produktów lub zaimportować te dane z systemu zewnętrznego (np. Subiekt, Optima). W ten sposób, w jednym miejscu, zostaną dodane kolejne niezbędne informacje, do których handlowiec powinien mieć szybki dostęp. Zawsze aktualna baza urządzeń pomaga uniknąć problematycznych sytuacji związanych np. z oferowaniem nieaktualnych produktów lub załączaniem błędnych cen do oferty.

Pozyskiwanie nowych projektów lub dystrybutorów

Synergius CRM w branży audio-video wspiera min. dwa główne procesy - pozyskiwanie nowych projektów i rozwój kanału sprzedaży pośredniej.

Widok procesu sprzedaży skupia w jednym miejscu wszystkie szanse sprzedaży przypisane do danej kampanii. Ikony na szansach informują handlowców o konieczności podjęcia aktywności. Natomiast rozbudowana wyszukiwarka pozwala w szybki sposób wyszukać konkretną szansę.

Cele w szansie informują handlowca jakie czynności powinien wykonać na danym etapie szansy np. zbadać potrzeby, pozyskać informację o budżecie, przygotować ofertę, pozyskać podpisane zamówienie.

Analiza działań sprzedaży

System zbiera oraz grupuje dane i na ich podstawie dostarcza kierownikom cennych informacji. Jeden z raportów przedstawia przyczyny utraty szans sprzedaży w danym okresie. Dzięki niemu zarząd może zdecydować - czy i jakie działania naprawcze wprowadzić.

Dostępne raporty dotyczą ofertowania, zamówień, faktur i rozliczeń, aktywności handlowców oraz pracy z szansami sprzedaży (np. przyczyny utraty szans, konwersja lejka).


Jedna, spójna baza kontrahentów

Synergius CRM wspiera firmy sprzedające rozwiązania audio-video także w zakresie tworzenia spójnej bazy kontrahentów. To miejsce, w którym zbierane są wszystkie informacje o współpracy z danym kontrahentem.

Takie rozwiązanie pozwala na przejęcie szansy sprzedaży przez innego handlowca i szybkie zorientowanie się w sytuacji dowolnego klienta. To także sposób na zabezpieczenie danych. Przechowywanie ich w jednym miejscu oraz zabezpieczenie uprawnieniami daje pewność, że dane nie znikną.

Sprawne planowanie pracy

System CRM dla branży audio-video wspiera planowanie pracy. Jako użytkownik systemu masz do dyspozycji kalendarz z możliwością wyświetlenia zadań innych osób. Dzięki temu szybko możesz zaplanować wspólne spotkanie.

Zadania w systemie CRM możesz wiązać np. z szansą sprzedaży oraz kartą klienta. Nie ważne w jakim miejscu systemu dodasz zadanie, jeżeli zostanie powiązane z klientem - zobaczysz wszystkie informacje w jego karcie. W ten sposób powstaje historia współpracy z tym klientem, która umożliwia profesjonalną obsługę. Dzięki powiadomieniom do zadań handlowiec nie pominie ważnego spotkania.

Ofertowanie

Synergius CRM umożliwia zachowanie spójności i wdrożenie atrakcyjnego standardu ofertowania. Handlowcy mogą w kilka sekund stworzyć ofertę. Wystarczy wybrać klienta, a jego dane uzupełnią się automatycznie. Dane z oferty możesz prawie automatycznie przenieść na zamówienie. Wszystkie oferty powiązane są z kartami kontrahentów. Oferty powstają na podstawie edytowalnego szablonu, który możesz dopasować wizualnie do swojej marki (kolorystyka, logo, obrazy).


Integracja z programem handlowo-magazynowym

Integracja programu Synergius CRM z systemami ERP jest jedną z najważniejszych funkcji. Dostarczajmy sprawdzone rozwiązania w zakresie integracji z popularnymi systemami handlowo-magazynowymi. Współpraca z zewnętrznym rozwiązaniem umożliwia pogląd faktur i rozliczeń, stanów magazynowych, indywidualnych cen i rabatów z systemu zewnętrznego.