Zarządzanie przez cele


Motywowanie zespołu sprzedaży

Synergius CRM to program CRM, który wspiera Twoją firmę w planowaniu i koordynacji działań sprzedażowych. Jedną z jego możliwości jest definiowanie celów dla pracowników. Podgląd celów wraz z wizualizacją postępów to jasny sygnał dla pracownika, który wie do czego dążyć i na jakim jest etapie.

Zarządzanie celami w systemie CRM jest bardzo proste. Kierownik może utworzyć cel dla konkretnego pracownika lub dla wielu jednocześnie, wybierając interwał czasowy oraz typ celu. Przykładowe cele możliwe do skonfigurowania to liczba przeprowadzonych spotkań z klientami, liczba dostarczonych ofert. Możesz tworzyć cele odnoszące się do typów zdarzeń, rejestrowanych przez Twoich pracowników. Jeżeli celem Twoich pracowników jest realizacja 30 zadań projektowych - możesz dodać typ zdarzenia w systemie np. „zrealizowano zadanie projektowe". W momencie rejestracji zdarzenia tego typu przez konkretnego pracownika, pasek postępu realizacji zaktualizuje się.

Kierownik może podejrzeć cele na liście zdefiniowanych celów, natomiast dla pracownika widoczne są one na pulpicie, za pomocą odpowiedniego widgetu.


Najważniejsze możliwości:

  • szybkie definiowanie celów dla pracowników,
  • wyznaczanie celów dla wielu osób jednocześnie,
  • wyświetlanie celów oraz postępu realizacji na pulpicie pracownika.

Załóż bezpłatne konto i zacznij korzystać z systemu już teraz