Ogłoszenia i aktualności w CRM

Wewnętrzny system ogłoszeń w firmie

System aktualności i ogłoszeń w systemie Synergius CRM jest – zaraz po wbudowanym komunikatorzejednym z najważniejszych sposobów komunikacji, której celem jest masowe powiadamianie pracowników o ważnych wydarzeniach w organizacji. Jest to zatem idealne miejsce na dzielenie się informacjami np. o firmowych sukcesach, nowych regulaminach, planowanych spotkaniach czy też organizowanych promocjach. Zamieszczone ogłoszenia wraz z tytułem i pełną treścią widoczne są przez ustaloną grupę odbiorców.

Wewnętrzny system ogłoszeń i aktualności w Synergius CRM

Podobnie jak w przypadku innych funkcjonalności oprogramowania, tak i w przypadku panelu aktualności można zastosować określone parametry, decydujące o tym, co widzą poszczególni użytkownicy systemu. Wybrane ogłoszenia mogą być widoczne dla całej firmy lub jedynie dla określonej grupy pracowników, co znacznie ułatwia komunikację np. wewnątrz poszczególnych zespołów czy działów.

Aktualności pracownicze zapewnią przede wszystkim efektywny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacji, jak i pozwolą na budowanie wspólnego zrozumienia działania firmy i jej znaczenia. Skuteczna komunikacja wewnętrzna likwiduje chaos i dezorganizację wśród pracowników, zwiększa ich zaufanie i lojalność wobec organizacji, a także pozytywnie wpływa na motywację i produktywność.

Twórz ogłoszenia i aktualności w systemie Synergius CRM!

Testuj za darmo przez 30 dni. Bez żadnych zobowiązań i karty kredytowej.

System ogłoszeń i aktualności w systemie Synergius CRM swoje zastosowanie znajdzie między innymi w wewnętrznej komunikacji:

 • ogłoszeń i aktualności firmowych - np. dotyczących najnowszych zmian kadrowych bądź nowych regulaminów i norm w organizacji,
 • ogłoszeń marketingowych - wspieranie akcji promocyjnych i reklamowych wobec pracowników traktowanych jako klientów wewnętrznych,
 • wydarzeń i integracji pracowników - skutecznie przekształcając grupy indywidualnych pracowników w spójne zespoły o silnych więziach,
 • związanej z wewnętrznym newsletterem lub blogiem firmy - panel ogłoszeń sprawdzi się również w przypadku cyklicznych treści dedykowanych dla pracowników organizacji. Newsletter organizacji może więc stanowić w tym przypadku elektroniczny biuletyn firmy z najważniejszymi jej informacjami, zmianami oraz nowościami,
 • mającej na celu wzrost motywacji pracowników - dzięki cyklicznych komunikatach na temat bieżących sukcesów i postępach w zaplanowanych celach,
 • publikacji dowolnej innej wiadomości ważnej dla szerokiej grupy pracowników - pozostałe działania wewnętrznego public relations, wspierające integralność komunikacji w organizacji.

Wśród dostępnych przy dodawaniu ogłoszenia funkcji znajdują się wszystkie najważniejsze narzędzia edytora tekstowego – od wyboru stylu, kroju i rozmiaru czcionki, przez jej pogrubienie, podkreślenie czy kursywę, aż po dodawanie multimediów (np. zdjęć czy filmów), budowanie tabel, list numerycznych oraz dołączanie załączników. Użytkownik systemu Synergius CRM posiadający odpowiednie uprawnienia do danego komunikatu w każdej chwili może dokonać jego szczegółowego podglądu i – w przypadku zaistnienia takiej konieczności – natychmiast wprowadzić niezbędne poprawki widoczne dla wszystkich odbiorców.

Aktualności pracownicze - najważniejsze korzyści:

 • Efektywny przepływ informacji w całej organizacji.
 • Budowanie wizerunku firmy i lepszego zrozumienia jej celów.
 • Lepsza praca zespołowa i skuteczniejsza komunikacja.
 • Sprawniejsze wprowadzanie zmian i rozwiązywanie problemów.
 • Wsparcie handlowców w obsłudze klienta – najnowsze informacje o produktach i promocjach.
 • Szybkość i wygoda użytkowania.

Twórz ogłoszenia i aktualności w systemie Synergius CRM!

Testuj za darmo przez 30 dni. Bez żadnych zobowiązań i karty kredytowej.

Informacje

 • O nas
 • Kontakt
 • Konsultacja online
 • Bezpieczeństwo
 • Klienci
 • Case Studies
 • Finansowanie
 • FAQ
 • RODO
 • Dla partnera

Na początek

Wiedza o CRM

Integracje