Materiały how-to


Pierwsze kroki w systemie CRM


Praca w systemie - materiały dla Użytkownika


#1 Jak pracować na szansach sprzedaży?

Z materiału dowiesz się:

 • jak zarządzać szansami sprzedaży,
 • jak dodawać nowe szanse sprzedaży,
 • jak zaplanować zadania powiązane z szansą.

#2 Jak tworzyć uporządkowaną bazę kontrahentów?

Z materiału dowiesz się:

 • jak poruszać się po bazie kontrahentów,
 • gdzie znajdują się najważniejsze informacje o kliencie,
 • jak dodać nowego klienta,
 • jak dodać atrybuty kontrahenta,
 • jak wprowadzić osobę kontaktową,
 • jak szybko wyszukiwać kontrahentów.

#3 Jak korzystać z raportów?

Z materiału dowiesz się:

 • jakie raporty są dostępne w systemie,
 • jak pracować z raportami,
 • jak wyświetlić raporty na pulpicie pracy.
#4 Jak korzystać z dokumentów?

Z materiału dowiesz się:

 • jak tworzyć oferty,
 • jak przekształcić ofertę w zamówienie,
 • jak tworzyć nowe zamówienia,
 • jak powiązać zadania z dokumentem,
 • jak działa przesyłanie dokumentów pomiędzy CRM a systemem handlowo - magazynowym.
#5 Jak pracować na zadaniach i zdarzeniach?

Z materiału dowiesz się:

 • jak zarządzać zadaniami i zdarzeniami,
 • jak dodawać nowe zadania,
 • jak pracować z kalendarzem zadań,
 • jak planować zadania cykliczne,
 • jak zarządzać zadaniami z poziomu pultpitu pracy.
#6 Jak korzystać z aplikacji CRM?

Z materiału dowiesz się:

 • jak połączyć aplikację z systemem głównym,
 • jak poruszać się po interfejsie aplikacji.
#7 Jak pracować na projektach?

Z materiału dowiesz się:

 • jak wykorzystywać w praktyce projekty,
 • jak pracować z tablicami Kanban i wykresami Gantta.
#8 Jak korzystać z map?

Z materiału dowiesz się:

 • jak wykorzystywać mapy do planowania tras handlowców,
 • jak monitorować lokalizację handlowców.
#9 Jak korzystać z fakturowania?

Z materiału dowiesz się:

 • jak sprawnie wystawiać faktury,
 • jak ustawić własny schemat numeracji faktur.


Konfiguracja systemu - część administracyjna
#1 Jak skonfigurować kampanię sprzedażową i atrybuty do kampanii?

Z materiału dowiesz się:

 • jak skonfigurować nową kampanię i jej etapy,
 • jak skonfigurować atrybuty do kampanii,
 • jak zarządzać uprawnieniami do atrybutów.
#2 Jak dodać konto pracownika i nadać uprawnienia?

Z materiału dowiesz się:

 • jak dodać nowe konto pracownika,
 • jak zarządzać uprawnieniami kont.
#3 Jak zaimportować dane z Excela?

Z materiału dowiesz się:

 • jak wprowadzić dane do systemu z pliku Excela,
 • jak przygotować plik Excela do importu,
 • jak przypisać atrybut do typu zlecenia.
#4 Jak dodać atrybuty do kontrahenta?

Z materiału dowiesz się:

 • czym są atrybuty kontrahentów,
 • jak dodać atrybuty do karty kontrahenta.
#5 Jak skonfigurować własne typy zadań i zdarzeń?

Z materiału dowiesz się:

 • czym są zadania i zdarzenia,
 • jak stworzyć nowe typy zadań i zdarzeń,
 • czym są następniki i jak je skonfigurować.
#6 Jak skonfigurować pulpity?

Z materiału dowiesz się:

 • czym są pulpity pracy,
 • jak skonfigurować pulpit pracy,
 • jak utworzyć pulpity domyślne dla danego stanowiska.
#7 Jak skonfigurować połączenie z serwerem pocztowym?

Z materiału dowiesz się:

 • jak skonfigurować połączenie systemu z serwerem pocztowym,
 • jak zarządzać uprawnieniami poczty.

#8 Jak przygotować katalog produktów i cen oraz dokumenty?

Z materiału dowiesz się:

 • jak zarządzać bazą produktów i usług,
 • jak tworzyć nowe kategorie produktów i usług,
 • jak dodać nowe produkty,
 • jak konfigurować ceny produktów,
 • jak konfigurować atrybuty produktów,
 • jak wyszukiwać produkty,
 • jak skonfigurować dokumenty.
#9 Jak skonfigurować tłumaczenia?

Z materiału dowiesz się:

 • jak skonfigurować wielojęzyczność systemu,
 • jak dodawać tłumaczenia.
#10 Jak skonfigurować wielowalutowość?

Z materiału dowiesz się:

 • jak zmieniać domyślne waluty w systemie,
 • jak dodać nową walutę.
#11 Jak tworzyć szablony maili?

Z materiału dowiesz się:

 • jak konfigurować szablony maili,
 • jak zarządzać dostępami do szablonów,
 • jak zmienić szablon maila.
#12 Jak zarządzać integracją z systemem handlowym?

Z materiału dowiesz się:

 • jak konfigurować usługę synchronizacji,
 • jak ręcznie wywołać aktualizację dokumentów.
#13 Jak pracować na projektach? - konfiguracja widoku kanban

Z materiału dowiesz się:

 • do czego mogą przydać się w Twojej firmie dodatkowe widoki Kanban,
 • jak je skonfigurować.
#14 Jak skonfigurować projekty?

Z materiału dowiesz się:

 • jak przygotować i skonfigurować obsługę projektów w taki sposób, aby czerpać z tej funkcji jak najwięcej korzyści.
#15 Jak scalić zduplikowaną kartotekę kontrahenta?

Z materiału dowiesz się:

 • jak zapobiegać duplikacji,
 • jakie mechanizmy zastosować do eliminowania duplikacji.


#16 Jak zarządzać uprawnieniami pracowników?

Z materiału dowiesz się:

 • jakie uprawnienia można przypisać pracownikom,
 • komu udzielać uprawnień superużytkownika.


#17 Jak działa nowa lista kontrahentów?

Z materiału dowiesz się:

 • jak dokonać konfiguracji listy,
 • jakie elementy można wyświetlić na liście kontrahentów.

Załóż bezpłatne konto i zacznij korzystać z systemu już teraz