KONFIGUROWALNOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ

systemu Synergius CRM

Synergius to elastyczny system CRM, który można dopasować do swoich potrzeb w wielu obszarach.


Pulpity użytkowników

Po czym poznasz elastyczny system CRM? Po tym, jak bardzo można dopasować go do swoich potrzeb. W systemie Synergius CRM można zdefiniować różne pulpity dla różnych grup użytkowników. To oznacza, że jeśli tylko chcesz, Twoi handlowcy mogą widzieć na pulpicie wybrany przez Ciebie zakres informacji, a np. ich kierownik zupełnie inne dane. Co więcej – w dowolnym momencie uprawnieni użytkownicy mogą w tym zakresie wprowadzać zmiany. Realizacja tego procesu nie wymaga wiedzy informatycznej, a jedynie prostego szkolenia.


Kartoteki kontrahentów

Synergius CRM umożliwia definiowanie dowolnych pól dodatkowych (atrybutów), które mają charakteryzować kartoteki kontrahentów. Mogą to być pola tekstowe, listy jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, pola do podłączania plików i do wskazywania dat. Dzięki temu błyskawicznie można przygotować system do gromadzenia takiej wiedzy o kontrahencie, jaka jest potrzebna w Twoim – wyjątkowym – przedsiębiorstwie.


Typy zadań i zdarzeń

Elastyczność systemu Synergius CRM widać także w obszarze zadań i zdarzeń. System umożliwia zdefiniowanie dowolnych rodzajów (typów) zadań i zdarzeń – dzięki temu masz pewność, że będziesz mógł analizować właśnie takie działania, jakie są realizowane w Twojej firmie, zamiast naginać się do możliwości systemu.


Atrybuty zadań i zdarzeń

W systemie Synergius CRM każdy rodzaj zadania i zdarzenia może być opisywany przy pomocy dodatkowych pól – umożliwiających np. powiązanie pliku ze zdarzeniem.


Uprawnienia użytkowników

Synergius CRM umożliwia szerokie kierowanie uprawnieniami użytkowników – od globalnych ustawień polegających np. na dostępie do kartotek kontrahentów, po szczegółowe uprawnienia do odczytu wybranych informacji na fakturze sprzedaży pobranej z programu handlowego. Poszczególnych użytkowników można zebrać w grupy (profile) i zarządzać uprawnieniami dla całego profilu za jednym razem.


Atrybuty dokumentów

Synergius CRM pozwala opisywać dokumenty (np. oferty i szanse sprzedaży) przy pomocy dowolnych pól. To oznacza, że jeśli tylko zależy Ci na tym, aby np. każdą złożoną ofertę móc opisać szacowaną szansą na sukces czy przyczyną jej odrzucenia – możesz to zrealizować w kilka chwil. Co więcej – każde z takich pól może później służyć do wyszukiwania ofert.