Raporty dla zarządu

Skuteczna analiza wyników działu sprzedaży

Synergius CRM dostarcza kierownikom wiele narzędzi, które na co dzień wspierają ich w analizie działań i efektów działu sprzedaży. W systemie dostępne są gotowe raporty, ale istnieje również możliwość przygotowania raportów indywidualnych, na podstawie danych zgromadzonych w systemie. Zakres informacji, jaki obejmują raporty jest bardzo szeroki.

Raporty w naszym systemie CRM można podzielić na trzy kategorie: raporty do kampanii szans sprzedażowych, raporty do analizy wyników pracy, raporty dotyczące sprzedaży.

Raporty do kampanii sprzedażowych (szans sprzedaży):

konwersja lejka – raport dostarcza informacji o konwersji szans na każdym etapie, dzięki czemu w szybki sposób kierownik może stwierdzić, w którym z nich występuje wąskie gardło

utracone szanse – raport, który wskazuje utracone szanse razem z przyczyną utraty oraz szczegółowym komentarzem pracownika

lejek szans sprzedaży – raport, który graficznie prezentuje wartość szans na poszczególnych etapach

przyczyny utraty – raport, który graficznie prezentuje ilość utraconych szans według przyczyn, grupując je według tagów używanych przez handlowców

Raport do analizy indywidualnych wyników pracy:

aktywność handlowców – raport, który graficznie prezentuje aktywność handlowców według typów zadań np. ilość zrealizowanych kontaktów, ilość przygotowanych ofert

obroty dla wskazanych PH – pokazujący wartość opłaconych faktur według opiekuna handlowego

ranking kontrahentów (wszyscy) – wskazuje obroty wszystkich pracowników

Raporty dotyczące sprzedaży:

klienci dla kategorii produktowej – raport, który przedstawia kontrahentów, którzy kupili lub nie kupili produkt/usługę według grupy produktowej

zamówienia – wskazuje wartość wszystkich zamówień kontrahentów w wybranym okresie

sprzedaż netto według pozycji – raport wyświetla wartość sprzedaży według dokumentów, kontrahentów, kategorii, produktów w wybranym okresie

Raporty w systemie Synergius CRM dostarczają zarządowi zawsze aktualnych danych. Umożliwiają monitorowanie pracy działu sprzedaży, wskazując na kluczowe obszary. Dzięki temu optymalizacja i planowanie pracy stają się łatwiejsze.

Sprawdź inne funkcje systemu CRM

Chcesz przekonać się, w jaki sposób nasz system CRM może zrealizować potrzeby Twojej firmy?