Romgaz

Historia sukcesu naszego klienta

Firma rodzinna z ponad 30-letnim doświadczeniem

Obsługuje klientów indywidualnych oraz biznesowych

Jeden z największych dystrybutorów LPG w swoim regionie

Opinia klienta

„Jako użytkownik oprogramowania Synergius CRM, stworzonego przez firmę Questy, chciałbym podkreślić niezwykle pozytywne doświadczenia związane z implementacją i korzystaniem z tego systemu w naszej organizacji.
Decydującym czynnikiem, który skłonił nas do wyboru Synergius CRM, była jego zdolność do integracji z naszym obecnym systemem księgowym, Subiekt GT. Ta synergia między systemami znacznie ułatwiła nam zarządzanie i monitorowanie naszych finansów, a także zapewniła płynność i efektywność w naszych codziennych operacjach.
System Synergius CRM działa bez zarzutu, a wsparcie techniczne oferowane przez Questy jest szybkie i skuteczne, radzą sobie z większością napotkanych problemów. Szczególnie doceniamy zaangażowanie i profesjonalizm zespołu Questy, który stale przekracza nasze oczekiwania swoim wsparciem.
Na podstawie naszych doświadczeń z Questy, zdecydowanie polecam ich usługi wszystkim, którzy szukają niezawodnego, funkcjonalnego i łatwego do zintegrowania systemu CRM. Wierzymy, że zarówno zaawansowane możliwości techniczne, jak i niezrównane wsparcie Questy, czynią ich idealnym partnerem dla każdej organizacji.”

Program CRM klient - Romgaz - opinia i case study

Tomasz Szultka

Członek zarządu

Romgaz Sp. z o. o. to polska firma rodzinna funkcjonująca na rynku paliw od ponad 30 lat. Swą działalność przedsiębiorstwo opiera na sprzedaży paliw oraz zbiorników, a także powiązanych z zamówieniami wieloetapowych instalacjach.

Program CRM dla dystrybucji hurtowej paliw - Case study i opinia

Historia firmy sięga roku 1991, kiedy to założyciel Roman Szultka działał jako samodzielny dostawca butli z propan-butanem do gospodarstw domowych. W miarę upływu lat i wykonywanych inwestycji organizacja zyskiwała na rozmiarach, co wpłynęło na rozszerzenie zakresu działalności. Obecnie z oferty, w której znajduje się gaz butlowy, gaz grzewczy, duże zbiorniki paliwowe, a także hurtowe dostawy różnorodnych paliw, korzystają nie tylko klienci indywidualni, ale również przedsiębiorstwa oraz gospodarstwa rolne. Kolejnym rozwijanym obszarem są tworzone przez firmę Romgaz własne stacje paliw obecne już w kilku województwach Polski.

Posiadająca ogromne doświadczenie oraz zbudowaną przez Pana Romana Szultka wysoką renomę wśród klientów z północnej Polski, organizacja Romgaz wraz z rozwojem stała się jednym z liderów wśród dystrybutorów LPG w regionie. Oferowana solidność, rzetelność, a także zaangażowanie pracowników i obecność w umysłach klientów jako zaufany partner, pozwalają firmie zawierać nowe kontakty biznesowe oraz realizować duże projekty skupiające się nie tylko samej sprzedaży, ale również specjalistycznym doradztwu i wieloetapowych oraz wymagających pozwoleń instalacjach.

Wyzwania w przedsiębiorstwie i cele wdrożenia

Rozszerzenie działalności to nie tylko zwiększenie możliwości i potencjalnych zysków dla przedsiębiorstwa. To także nowe wyzwania do pokonania, inne problemy do rozwiązania, a także kolejne procedury do uporządkowania. Firma Romgaz wprowadzając przez lata do swej oferty nowe usługi oraz docierając do nieobsługiwanych wcześniej grup odbiorców, znacząco zwiększyła liczbę prowadzonych procesów wymagających kontroli i usystematyzowania. Chęć utrzymania jakości na stałym, wysokim poziomie sprawiła, że wśród kierownictwa pojawiła się potrzeba wdrożenia rozwiązania informatycznego wspierającego codzienną pracę zespołu – oszczędzającego ich czas, pozwalającego gromadzić kluczowe informacje o prowadzonych działaniach i umożliwiającego pilnowanie przebiegu wszystkich spraw.

Realizowane w przedsiębiorstwie Romgaz rozbudowane procesy sprzedażowe różniące się oferowanym produktem oraz rodzajem odbiorcy, wymagają od pracowników odmiennego podejścia. Liczne etapy, czynności do wykonania na każdym z nich oraz dokonywane ustalenia sprawiają, że konieczna jest szczególna dbałość o spójność działania wszystkich pracowników oraz znajomość obowiązujących reguł każdego z procesów. Dążąc do usprawnień w tym obszarze firma Romgaz poszukiwała rozwiązania, które po pierwsze pozwoliłoby sterować wieloma własnymi procesami, a po drugie dostarczyłoby możliwości tworzenia dowolnych etapów oraz czynności składających się na każdy z nich. Łatwo zauważyć, że kluczowa dla przedsiębiorstwa była elastyczność oraz zakres konfiguracyjności systemu.

Obok procesu sprzedażowego istotny aspekt działalności Romgaz stanowią wieloetapowe instalacje wymagające zezwoleń. Ich efektywna realizacja również wymagała wsparcia informatycznego, a szczególnie ważne było sprawne prowadzenie procesu przez wszystkie etapy, brak opóźnień i wiedza o postępach. W tym kontekście powielała się potrzeba dopasowania programu do potrzeb i odwzorowania rzeczywistości w wirtualnym środowisku.

Wzrastająca liczba klientów przedsiębiorstwa Romgaz sprawiła, że pracownicy nie zawsze byli w stanie pamiętać o szczegółach każdej ze współprac. Chcąc uniknąć uchybień w tym zakresie konieczny był dostęp do wspólnej bazy gromadzącej z jednej strony wszelkie informacje o kontrahentach, a z drugiej dokonywane z nimi ustalenia. Zebranie wszystkich kluczowych danych w jednym miejscu i odpowiednie ich usystematyzowanie miało być dla firmy Romgaz kluczem do zwiększenia efektywności obsługi kontrahentów.

Przedsiębiorstwo Romgaz korzystające na co dzień z programu ERP Subiekt GT, szczególny nacisk w poszukiwaniach odpowiedniego programu CRM położyło na możliwość integracji obu rozwiązań. Największe znaczenie tego aspektu widoczne było w pracy handlowców, którzy podczas realizacji swoich obowiązków potrzebowali szybkiego dostępu do aktualnej oferty produktowej. Ważne było również usprawnienie w obszarze zamówień, które pojawiały się podczas rozmów z klientami. Chcąc oszczędzić w maksymalny sposób czas handlowców i wyeliminować konieczność przepisywania informacji, potrzebny był system CRM umożliwiający szybkie tworzenie zamówień online i automatyczne przesyłanie ich do wykorzystywanego programu ERP.

Najważniejsze cele firmy Romgaz przed wdrożeniem CRM:

 • automatyczna i dwustronna integracja z programem ERP – Subiekt GT,
 • szybkie tworzenie zamówień,
 • możliwość obsługi wielu różnych procesów sprzedażowych,
 • dowolność w konfiguracji procesu sprzedażowego,
 • śledzenie postępu realizacji procesu instalacji,
 • pełna wiedza o kontrahentach, ich potrzebach i ustaleniach w jednym miejscu.
Case study o wdrożeniu CRM - jakich funckji szukają klienci.

Rezultaty wdrożenia systemu CRM

Dokładnie sprecyzowane potrzeby oraz przegląd obecnych na rynku systemów CRM pozwoliły firmie Romgaz na wybór rozwiązania najbardziej spełniającego ich oczekiwania. Po testach zdecydowali się oni na wdrożenie naszego systemu Synergius CRM.

O decyzji przeważyła z pewnością obecność gotowej integracji Synergius CRMz używanym w firmie Romgaz programem ERP – Subiekt GT. Możliwość szybkiej implementacji i brak dodatkowych kosztów stworzenia dedykowanego połączenia sprawiły, że Synergius CRM zyskał przewagę nad innymi rozwiązaniami typu CRM. Obecnie firma w codziennych działaniach korzysta z zalet integracji, a szczególne znaczenie ma ona dla handlowców, którzy podczas spotkań i rozmów z klientami są w stanie szybko sprawdzić aktualną ofertę produktową pobieraną automatycznie z programu ERP do Synergius CRM.

Korzyści integracji widoczne są również w procesie obsługi zamówień. Zakres połączenia programów Subiekt GT i Synergius CRM sprawia, że możliwe jest automatyczne przesyłanie zamówień stworzonych w CRM do ERP. Dzięki takiej opcji handlowcy przedsiębiorstwa Romgaz już podczas rozmowy z kontrahentem tworzą odpowiednie zamówienie w CRM online, a ono samo, bez konieczności ręcznego przepisywania trafia do programu Subiekt GT. Oszczędzają dzięki temu swój czas, który mogą poświęcić na realizację innych ważnych czynności – np. budowanie relacji z klientem. Dodatkowo firma Romgaz wyeliminowała zagrożenie naturalnych pomyłek wynikających z tradycyjnego działania człowieka. Teraz, dzięki automatycznej synchronizacji dokładnie takie samo zamówienie pojawia się w systemie CRM i programie ERP. Wszystko to wpływa na efektywność obsługi złożonych zamówień, które są realizowane przez zespół Romgaz znacznie szybciej.

Obok integracji z oprogramowaniem ERP firma Romgaz położyła nacisk na poszukiwanie rozwiązania pozwalającego w elastyczny sposób zarządzać wieloma procesami sprzedaży. Synergius CRM pod tym względem również spełnił oczekiwania przedsiębiorstwa i pozwolił na stworzenie dowolnej liczby kampanii sprzedażowych, na których pracuje obecnie zespół handlowy. Każdy z realizowanych procesów biznesowych znalazł odwzorowanie w systemie informatycznym, a ogromne możliwości konfiguracyjne Synergius CRM sprawiły, że ustalone zostały własne etapy procesów oraz cele, nakierowujące handlowców na odpowiedni sposób działania w każdej fazie. Uporządkowanie w ten sposób wszystkich czynności sprzedażowych pozwala przedsiębiorstwu Romgaz z większą efektywnością realizować procesy. Pracownicy firmy doskonale wiedzą jakie działania były, są i będą wykonywane w kontekście szansy przypisanej do danego procesu, a także pamiętają o potrzebach kontrahenta i dokonywanych z nim ustaleniach. W karcie szansy sprzedaży, a także w kartotece klienta podpinają natomiast wszelkie powiązane dokumenty, zadania oraz zdarzenia, które pozwalają kontrolować przebieg i historię współpracy.

Elastyczność kampanii sprzedażowych w systemie Synergius CRM pozwoliła również firmie Romgaz na przekształcenie jednej z takich kampanii na proces obsługi instalacji. Dzięki takiej możliwości wszystkie prowadzone działania gromadzone są w jednym miejscu w systemie, co jest wygodne oraz proste w obsłudze dla wszystkich pracowników przedsiębiorstwa. Przebieg instalacji składających się z wielu faz kontrolowany jest podobnie jak czynności sprzedażowe, co wpływa na efektywność i możliwość dopilnowania wszystkich szczegółów wymaganych na każdym etapie.

Podsumowanie

Wdrożenie systemu CRM było dla firmy Romgaz krokiem niezbędnym do dalszego rozwoju prowadzonej działalności. Jako producent oraz dostawca rozwiązania Synergius CRM cieszymy się, że to właśnie nasz produkt wspiera to odnoszące sukcesy przedsiębiorstwo i służy jako narzędzie codziennej pracy wielu jego pracowników.

Firma Romgaz dzięki wykorzystaniu w swych aktywnościach programu CRM jest w stanie działać efektywniej i obsługiwać większą liczbę klientów, szans sprzedaży, czy zamówień. Wszystko to przekłada się na zadowolenie ze współpracy i polecenia naszego rozwiązania innym. Dziękujemy!

Informacje

 • O nas
 • Kontakt
 • Konsultacja online
 • Bezpieczeństwo
 • Klienci
 • Case Studies
 • Finansowanie
 • FAQ
 • RODO
 • Dla partnera

Na początek

Wiedza o CRM

Integracje