Rotacja pracowników – jak sobie z nią radzić?

Jak system CRM wspiera zastępowalność pracowników?

Obecna sytuacja związana z pandemią wprowadziła spore zmiany na rynku Zwiększona rotacja pracowników w firmie. Jak sobie z nią radzić w momencie, gdy cały świat próbuje wyjść z pandemii i wrócić do normalności? Jak zabezpieczyć się przed utratą informacji i wiedzy odchodzących razem z pracownikiem? Czy da się przyspieszyć wdrażanie nowozatrudnionych? O tym w dalszej części artykułu.

Jakie wyzwania stoją przed przedsiębiorcami w związku z rotacją pracowników?

Rotacja pracowników może wynikać z wielu różnych czynników. W zależności od tego kto jest inicjatorem odejścia danej osoby z firmy - czy pracodawca czy pracownik - przyczyny mogą być różne. Z najczęściej przewijających się w badaniach opinii, wskazuje się na niesatysfakcjonujące wynagrodzenie, wypalenie zawodowe i brak możliwości rozwoju.

Jest kilka problemów, z którymi pracodawca musi się zmierzyć, gdy w jego zespole następuje roszada pracowników:

 • pracownik, który odchodzi, zabiera ze sobą wiedzę - o klientach, produktach, procesach,
 • utrata dostępu do danych, które pracownik przechowywał na swoim komputerze (np. oferty dla klientów, umowy, lista kontaktów),
 • brak informacji o jego zaplanowanych działaniach (zwłaszcza względem obecnych bądź potencjalnych klientów), które jego następca powinien kontynuować,
 • niespodziewane odejście, z dnia na dzień, bez możliwości zaplanowania procesu przekazania niezbędnych informacji współpracownikom,
 • przestój w realizacji zadań związanych z danym stanowiskiem,
 • czasochłonne wdrożenie nowego pracownika do pracy.

System CRM to gotowe narzędzie, które rozwiązuje zdecydowaną większość tych problemów. Sprawdzone modele działania dla handlowców uchronią Twoją firmę przed utratą danych!

Chroń Twoją firmę przed negatywnymi skutkami rotacji pracowników – wypróbuj CRM.

Darmowe testy Synergius CRM. Bez zobowiązań. Przez cały miesiąc. Bez karty kredytowej.

Jak system CRM wspiera przedsiębiorców w nadmiernej rotacji?

Gdy już cała firma oswoi się z programem Synergius CRM, możecie skorzystać z szeregu funkcji, które zapobiegają negatywnym skutkom rotacji pracowników:

 • Baza kontrahentów - Przestrzeń, w której gromadzone są informacje o kontrahentach, z którymi rozmawiają wszyscy handlowcy. Znajduję się ona wewnątrz systemu CRM, nie na ich prywatnych komputerach czy telefonach. Dzięki temu dane kontaktowe zawsze będą dostępne. W momencie, gdy zmieni się osoba odpowiedzialna za kontakt z daną firmą, inna bezproblemowo sprawdzi całą historię współpracy.
Baza kontrhanetów w CRM przydatna przy rotacji pracowników
 • Kampanie szans sprzedaży - tablice Kanban to sposób na przejrzysty proces sprzedażowy, który jasno pokazuje nad jakimi tematami pracują konkretni handlowcy i jakie powinny być ich kolejne kroki. Poza określonymi etapami, które składają się na zakończenie sukcesem rozmów z klientem, każda faza może mieć wewnątrz podaną listę mniejszych celów do wykonania. To pewna podpowiedź dla handlowców, aby nie zapomnieli o żadnym istotnym aspekcie, który może przybliżyć ich do sprzedaży.
Tablica kanban przydatna przy rotacji pracowników - wiedza o procesie i podejmowanych tematach
 • Zadania i zdarzenia - planowanie zadań w kalendarzu pomaga zapanować i zapamiętać wszystkie aktywności, jakie pracownik ma do wykonania (np. spotkanie z klientem, przygotowanie oferty, kontakt telefoniczny). Jeśli pojawi się nowy opiekun handlowy, może zobaczyć jakie zadania miał zaplanowane jego poprzednik i je kontynuować. Kolejnym potężnym narzędziem są zdarzenia, czyli wykonane zadania, z zapisaną datą i notatką, czego dotyczyły. Oznacza to, że nowy handlowiec może dokładnie przeanalizować całą historię współpracy, informacje, jakie poprzedni opiekun zapisał, tak, aby jak najpłynniej przebiegło przejęcie przez niego tematu.
Zastępowalność - wiedza o zaplnowanych zadaniach

 • Integracja CRM z pocztą - poza notatkami ze spotkań i rozmów telefonicznych, ważnym nośnikiem informacji są też wiadomości mailowe. Dzięki integracji systemu CRM z serwerem pocztowym, pod kartą kontrahenta można sprawdzić maile wymieniane z osobami kontaktowymi danej firmy. To znaczy, że jeśli nadasz nowemu pracownikowi uprawnienia do podglądu skrzynki mailowej jego poprzednika, ten będzie mógł zapoznać się ze wcześniejszą korespondencją.

To tylko wycinek możliwości systemu CRM, ale ten najbardziej istotny z punktu widzenia zastępowalności pracowników. Ponieważ dane o kontrahentach są przechowywane w ogólnie dostępnym miejscu (ograniczone uprawnieniami - zgodnie z Twoimi preferencjami), a nie tylko np. na prywatnych dyskach handlowców, uchronią Twoją firmę przed utratą cennych danych w przypadku odejścia któregoś z pracowników.

Jak system CRM wspiera zastępowalność pracowników?

Podsumowując, mając w firmie system CRM jako podstawowe narzędzie do zarządzania sprzedażą, zabezpieczasz ją przed negatywnymi skutkami potencjalnej rotacji pracowników. Synergius CRM wspiera zastępowalność pracowników poprzez:

 • jasno określone procesy, spójne dla całej firmy,
 • przepływ informacji również przy urlopach pracowników, kiedy kto inny może podejrzeć wcześniejsze notatki i na krótki czas go zastąpić, nie każąc klientowi czekać na powrót koleżanki lub kolegi,
 • przyspieszenie procesu wdrażania pracowników,
 • raportowanie - stałe monitorowanie działań handlowców, dzięki czemu szybko wyłapiesz ewentualne problemy, które pojawią się np. u nowego pracownika.

Sprawdź także:

Chroń Twoją firmę przed negatywnymi skutkami rotacji pracowników – wypróbuj CRM.

Darmowe testy Synergius CRM. Bez zobowiązań. Przez cały miesiąc. Bez karty kredytowej.

Informacje

 • O nas
 • Kontakt
 • Konsultacja online
 • Bezpieczeństwo
 • Klienci
 • Case Studies
 • Finansowanie
 • FAQ
 • RODO
 • Dla partnera

Na początek

Wiedza o CRM

Integracje