CRM dla małej firmy

Przedsiębiorcy w dobie nowych technologii muszą umieć poruszać się po obszarach, które nie były znane w tradycyjnych modelach biznesowych, gdyż sieć niewątpliwie stwarza im nowe i coraz bardziej różnorodne możliwości tj. wchodzenie w interakcję z dużą liczbą klientów czy monitorowanie ich aktywności, które prowadzą do finalizacji transakcji. W takim modelu sprzedaży to klient jest stawiany w centrum. Jednak utrzymanie lojalności sporej rzeszy klientów, z którymi przedsiębiorca nie ma możliwości podtrzymywania bezpośredniego kontaktu, może być możliwe tylko przy użyciu odpowiedniego programu. CRM do małej firmy może okazać się bardzo pomocny w tej kwestii.

Wypróbuj CRM dla małej firmy i usprawnij Twój biznes!

Darmowe testy przez cały miesiąc. Bez zobowiązań, bez karty kredytowej.

CRM do małej firmy - szansa na rozwój

W chwili obecnej dzięki digitalizacji sprzedaży małe firmy wcale nie muszą ustępować większym przedsiębiorcom. O znaczącej pozycji na rynku bardziej decyduje umiejętność wykorzystania inteligentnych systemów, dzięki którym można pozyskać zaangażowanych klientów. W tym kontekście system CRM do małej firmy może okazać się wsparciem , które w dużym stopniu odpowie na wyzwania prowadzenia sprzedaży w sieci. To przede wszystkim jedno z najbardziej wydajnych i łatwych w obsłudze narzędzi, pomagających poznać ludzi zainteresowanymi ofertą i w efekcie rozwijać relacje z nimi, co finalnie może mieć decydujący wpływ na sukces firmy. Korzyści płynące z korzystania z systemów CRM do małych firm są szczególnie istotne i zauważalne, a kilka z nich szczególnie zasługuje na wyróżnienie.

Zwiększenie konkurencyjności

Na rynku internetowym niekoniecznie liczy się wielkość firmy. Dobre dopasowanie systemu CRM i umiejętność wykorzystania jego możliwości jest w stanie znacząco wesprzeć rozwój drobnego biznesu i pomóc mu stać się równym graczem na cyfrowym rynku. Jeżeli przedsiębiorca chce liczyć się w świecie sprzedaży internetowej, musi umieć skutecznie wykorzystywać gromadzoną przez CRM wiedzę, aby precyzyjnie rozpoznawać potrzeby konsumentów i trafiać do nich z odpowiednią ofertą.

Zmniejszenie kosztów prowadzenia biznesu

Dzisiejszy przedsiębiorca musi liczyć się z tym, iż nie da się pozyskać nowych klientów bez poniesienia znacznych kosztów. Jest jednak sposób, aby te koszty zmniejszyć. Taką skuteczną metodą okazuje się zorientowanie sprzedaży na stałych klientów. To szczególnie ważne dla małych firm, które nie dysponują takim budżetem, jak wielkie korporacje. Istotną rolę w zacieśnianiu więzi z klientami odgrywają systemy CRM. Przede wszystkim umożliwiają podtrzymywanie bliskich relacji ze stałymi klientami, dostarczając o nich niezbędne informacje i zapisując historię kontaktu z nimi, dzięki czemu nie będzie potrzeby wydawania pieniędzy na działania związane z pozyskiwaniem nowych kontrahentów.

Precyzyjne targetowanie oferty

Właściwe ukierunkowanie oferty sprzedażowej pozwala uniknąć przeznaczania niepotrzebnego czasu i pieniędzy na konsumentów, którzy i tak nie dokonają zakupu. Dobrze dobrany system CRM dla małej firmy pozwoli jej skoncentrować sprzedaż na tych osobach i firmach, które są faktycznie zainteresowane ofertą i wykazują większe prawdopodobieństwo domknięcia transakcji. Dzięki zebranym w bazie informacjom przedsiębiorca może przedstawić odpowiednią ofertę, znacznie zwiększając szansę na sprzedaż oraz na dalsze budowanie stabilnych relacji z pozyskanym klientem.

Oszczędność czasu

System CRM do małej firmy to także zestaw narzędzi informatycznych, które automatyzują i wspomagają aktywności w zakresie pozyskiwania klientów. Ręczne wprowadzanie danych o konsumentach kosztowałoby pracowników ogromną ilość czasu, ale na szczęście system CRM zrobi to za nich. Oszczędzony czas można efektywnie wykorzystać przy innych działaniach związanych z marketingiem, których nie da się zautomatyzować. To pozwala przedsiębiorstwu zająć się zainteresowanym klientem na tyle szybko, by konkurencja nie zdążyła odwrócić jego uwagi. Zarazem skraca się cykl sprzedaży, bo konsument szybciej otrzymuje ofertę, której poszukuje.

Organizacja pracy w firmie

System CRM do małej firmy może okazać się niezwykle przydatny jako narzędzie do usprawniania pracy kluczowych działów w firmie, czyli działu marketingu, sprzedaży, obsługi klienta oraz zarządu. Przede wszystkim pozwala efektywnie zarządzać sprzedażą w firmie, wspierając planowanie działań w ramach procesu sprzedaży lub też zarządzanie jego poszczególnymi etapami. Umożliwia również zaplanowanie aktywności pracowników oraz ich koordynowanie. Dodatkowym ułatwieniem dla przedsiębiorcy jest możliwość generowania dla zarządu bogatych w dane raportów.

Poszerzanie wiedzy o klientach i kontrahentach

Dzięki funkcjom CRM można tworzyć kompletne bazy danych, dające wgląd do bogatych informacji na temat klientów firmy. Precyzyjnie zebrane dane mogą być analizowane na różne sposoby, dając kompleksową wiedzę na temat ludzi interesujących się ofertą oraz stałych klientów. Z kolei właściwe wnioski z analiz dają skuteczne wskazówki, jak można podnieść efektywność działań i przyczynić się do szybszego progresu firmy. Tak rozwijana relacja pozwala pozyskać przywiązanych konsumentów, którzy nie tylko kupią od przedsiębiorstwa kolejne produkty, ale także polecą firmę znajomym czy internautom.

Mała firma powinna traktować CRM nie tylko jako narzędzie, ale jako część strategii i filozofii działania przedsiębiorstwa, gdzie stały kontakt oraz zadowolenie klientów jest najwyższą wartością. System CRM, jako niezwykle wszechstronny i funkcjonalny, efektywnie integruje różnorodne aktywności w zakresie sprzedaży oraz zarządzania procesem interakcji z konsumentem. Jego właściwe wykorzystanie wyrównuje szanse na rynku – oznacza to, że wielkość przedsiębiorstwa przestaje mieć kluczowe znaczenie. Przyciągnięcie uwagi klienta i zbudowanie z nim owocnej relacji jest teraz także w zasięgu małych firm, a dzięki automatyzacji procesów pracownicy firmy skupiają się na innych, istotnych czynnościach marketingowych. To właśnie oszczędzony czas oraz wierni klienci mogą ostatecznie zadecydować o zyskach i sukcesie firmy.

Przeczytaj więcej o CRM:

Wypróbuj CRM dla małej firmy i usprawnij Twój biznes!

Darmowe testy przez cały miesiąc. Bez zobowiązań, bez karty kredytowej.

Informacje

  • O nas
  • Kontakt
  • Konsultacja online
  • Bezpieczeństwo
  • Klienci
  • Case Studies
  • Finansowanie
  • FAQ
  • RODO
  • Dla partnera

Na początek

Wiedza o CRM

Integracje