Zarządzanie zasobami ludzkimi w CRM

Zarządzanie zasobami ludzkimi a rola systemu CRM

Współczesny rynek pracy charakteryzuje się dość dużym poziomem złożoności i szybkimi zachodzącymi zmianami. Od pracowników oczekuje się ciągłego doskonalenia zawodowego, podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych umiejętności. Z kolei kierownicy muszą być w stanie skuteczniej działać w danej dziedzinie, rozumieć podstawy polityki i praktyki personalnej, ich funkcjonowanie w przedsiębiorstwie oraz ogólne korzyści, jakie przynoszą firmie i pracownikom. Informacje zawarte w tym artykule dotyczące m.in. sprawnego zarządzania zasobami ludzkimi będą pomocne dla wszystkich osób wykonujących ważną i odpowiedzialną pracę, jaką jest kierowanie ludźmi w firmie.

Sprawnie zarządzaj zasobami ludzkimi w Twoim biznesie. Wypróbuj Synergius CRM.

Darmowe testy przez cały miesiąc. Bez zobowiązań i podawania karty kredytowej.

Czym jest zarządzanie zasobami ludzkimi?

Zarządzanie zasobami ludzkimi to szerokie pojęcie dotyczące ludzkiej strony zarządzania przedsiębiorstwem oraz budowania skutecznych relacji z pracownikami. Termin ten można ogólnie zdefiniować jako metodę skutecznego kierowania ludźmi. To właśnie dzięki ich wysiłkom organizacja jest w stanie się rozwijać i osiągać zamierzone rezultaty. Zatem głównym celem jest zapewnienie, aby pracownicy przedsiębiorstwa byli wykorzystywani tak, aby pracodawca osiągnął największe możliwości, a pracownicy byli zadowoleni, zmotywowani i otrzymywali zasłużone nagrody wynikające z ich pracy.

Kim są specjaliści od zarządzania zasobami ludzkimi?

W konsekwencji tego, że zarządzanie zasobami ludzkimi to szeroka dziedzina, codzienne zadania specjalistów, mogą być zupełnie inne w zależności od pełnionych przez nich ról. Na przykład, podczas gdy osoby zajmujące się rekrutacją koncentrują się głównie nad sprawami administracyjnymi i przeprowadzaniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, pracownicy działów kadr są odpowiedzialni za tworzenie i usprawnianie procesów obsługi takich spraw jak listy płac czy szkolenia. Pomimo różnych obowiązków na tych stanowiskach, jedno jest takie same: silny nacisk na efektywne relacje pracodawcy z pracownikiem.

Co zyskasz dzięki właściwemu zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji?

  • Rekrutacja odpowiednich ludzi na dane stanowisko - jest to kluczowa rola pracowników działu HR. To oni mają znaleźć idealnego kandydata na wolne stanowisko.
  • Lepsze relacje między pracownikami - relacje pracownicze mają wpływ na efektywność, dlatego dział HR zajmuje się także wzmacnianiem relacji pracodawca-pracownik poprzez mierzenie satysfakcji z pracy, zaangażowanie pracowników w życie organizacji oraz rozwiązywanie konfliktów w miejscu pracy.
  • Ulepszony przepływ informacji w firmie - będziesz na bieżąco wiedział na jakim etapie pracy są Twoi pracownicy oraz do jakich zadań zostali przydzieleni.
  • Bezpieczne miejsce pracy - Jedną z ważniejszych funkcji działu kadr jest planowanie, organizowanie i obsługa szkoleń z zakresu bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz prowadzenie wymaganych przepisami prawnymi czynności dotyczących zgłaszania wypadków w pracy.

Jak system CRM wspomaga zarządzanie zasobami ludzkimi?

CRM pomoże ułożyć i zautomatyzować procesy w Twojej firmie - dzięki temu pracownicy zawsze będą wiedzieli co mają aktualnie do zrobienia, a kierownik w sprawny sposób będzie mógł monitorować realizację i wspierać w odpowiednich momentach. Wszystko dzięki tablicą kanban, które prezentują proces w czytelny sposób. Poniżej przykład procesu sprzedaży przygotowany w ten sposób.

Wyznaczanie celów i monitorowanie rezultatów - pracownik wie do czego dąży i jaki jest efekt końcowy. Wpływa to na jego zadowolenie z pracy i osiągane wyniki. Natomiast kierownik może na bieżąco analizować postępy i weryfikować czy założone cele zostaną osiągnięte.

Stały dostęp do historii aktywności pracowników - jako kierownik, na pulpicie, możesz wyświetlić listę zdarzeń, czyli wykonanych zadań swoich pracowników. Dzięki temu, w szybki sposób, możesz sprawdzić czym zajmowali się konkretnego dnia lub co ustalili z klientem.

Współdzielone kalendarze - pracownicy mają dostęp do swoich kalendarzy, co ułatwia koordynację pracy. Chcesz szybko ustalić spotkanie dla kilkunastu osób? Nie musisz dzwonić i ustalać terminu, wystarczy wybrać odpowiednie osoby z listy i zweryfikować ich kalendarze.

Bezpieczna baza informacji o pracownikach - w repozytorium przechowywane są wzory umów czy inne wewnętrzne dokumenty. Możliwe jest także stworzenie podfolderu z bazą plików takich jak CV, dostępnego tylko dla działu odpowiedzialnego za rekrutację.

Zarządzanie urlopami pracowników - Synergius CRM posiada opcje rozwoju o moduł, dzięki któremu możliwe jest zarządzanie urlopami. Pracownik może zgłosić urlop konkretnego typu, po akceptacji przez kierownika, w kalendarzu pojawi się odpowiedni wpis informujący o urlopie.

Zarządzanie zasobami ludzkimi to zbiór działań związanych z ludźmi, czyli najcenniejszym zasobem firmy. Chodzi o równoczesne realizowanie celów organizacji i zaspokajanie potrzeb pracowników. Takie odpowiednie zarządzanie ludźmi przełoży się na szereg korzyści: lojalność pracowników, wzrost zadowolenia z pracy, poczucie spokoju i stabilności, a także oszczędność czasu i wzrost efektywności

Sprawnie zarządzaj zasobami ludzkimi w Twoim biznesie. Wypróbuj Synergius CRM.

Darmowe testy przez cały miesiąc. Bez zobowiązań i podawania karty kredytowej.

Zapraszamy również do zapoznania się z pozostałymi naszymi materiałami na temat pracy z systemem CRM: