INTEGRACJA CRM Z WF‐MAG

Synergius CRM to mobilny i łatwy w obsłudze system, którego zastosowanie znacznie ułatwia codzienną pracę. Nasz system CRM posiada bowiem wiele przydatnych funkcji, które odciążą Twoich pracowników z konieczności wykonywania rutynowych zadań i pozwolą im skupić się na tym, co naprawdę istotne. Przekonaj się, jak łatwe może być zarządzanie sprzedażą, tworzenie spójnej bazy wiedzy o klientach czy generowanie i analiza raportów!

 

Integracja CRM z Wf‐Mag — zalety

 

  • Zminimalizowanie pomyłek, a zatem i kosztów związanych z ręcznym przenoszeniem danych – oferta w systemie CRM podlega automatycznej aktualizacji.
  • Ograniczenie ilości czasu poświęcanego do tej pory na przepisywanie złożonych przez Twoich klientów zamówień – one także zostaną automatycznie przeniesione z systemu  CRM do programu Asseco Wf‐Mag.
  • Automatyzacja dotyczy również dokumentów handlowych — każdy z nich zostanie przeniesiony z systemu CRM do Asseco Wf‐Mag bez najmniejszego wysiłku z Twojej strony!

 

Obszary, których dotyczy integracja CRM z Wf‐Mag

 

  • ceny i rabaty, limity kupieckie oraz kartoteki klientów,
  • towary oraz ich stany magazynowe,
  • zamówienia,
  • dokumenty magazynowe,
  • faktury.

Integracja CRM z Wf‐Mag — mechanizm działania

 

Mechanizm działania integracji jest w pełni zautomatyzowany, a dzięki niej Twoi pracownicy mają dostęp do aktualnej wiedzy z zakresu rozliczeń poszczególnych klientów czy stanów magazynowych. System CRM wymieni także z programem Wf‐Mag  dane o produktach, kontrahentach, cenach i rabatach. Co więcej, dzięki tej wymianie danych ograniczone zostanie prawdopoodbieństwo popełnienia błędów, które zdarzają się podczas przepisywania danych!

Automatyczna integracja CRM z Wf-Mag. Automatyczna integracja systemu CRM z programem handlowym.

Zapytaj o szczegóły integracji systemu CRM z z Twoim ERP‐em!