INTEGRACJA CRM Z SYMFONIĄ HANDEL

Synergius CRM to system działający online — aby móc w pełni korzystać z wszystkich jego funkcji wystarczy posiadać urządzenie z dostępem do Internetu. Wśród funkcji naszego systemu CRM znajduje się między innymi bardzo praktyczna integracja z programami handlowymi, w tym także z Symfonią Handel. Przekonaj się, jak bardzo może ona usprawnić Twoją codzienną pracę!

 

Korzyści, jakie niesie ze sobą integracja CRM z Symfonią Handel

 

  • Oferta w systemie CRM ulega automatycznej aktualizacji – takie rozwiązanie eliminuje możliwość pomyłki przy przepisywaniu danych i pozwala na uniknięcie kosztów związanych z ręcznym ich uzupełnianiem.
  • Zamówienia realizowane dla Twoich klientów są automatycznie przenoszone z systemu CRM do Symfonii Handel (jako dokument sprzedaży w buforze) – oszczędność czasu wynikająca z braku konieczności powtarzania wprowadzania danych.
  • Dokumenty handlowe (np. faktury) automatycznie przenoszą się z Symfonii Handel do systemu CRM. To sprawia, że handlowcy mają stały dostęp do aktualnych informacji na temat rozliczeń klientów.

 

Zakres, w jakim odbywa się integracja CRM z Symfonią Handel

 

  • kartoteki klientów, limity, poziomy cenowe, rabaty, ceny specjalne,
  • towary, ceny, stany magazynowe,
  • sprzedaż i rozliczenia,
  • dokumenty magazynowe,
  • zamówienia.

Zasada działania integracji systemu CRM z Symfonią Handel

 

Integracja systemu CRM z Symfonią zachodzi w sposób automatyczny. Twój pracownik posiada bieżące informacje na temat stanu faktur opłaconych przez klienta, a także – jeśli zechcesz — na temat aktualnych stanów magazynowych. Do systemu Synergius CRM w sposób automatyczny przenoszone są również wybrane dane o produktach, kontrahentach, cenach i rabatach. Zamówienia wystawiane w systemie CRM są przenoszone do Symfonii Handel w sposób automatyczny – nie ma konieczności ich przepisywania, możliwość popełnienia błędu zostaje więc wyeliminowana.

Automatyczna integracja CRM z Symfonią Handel. Integracja systemu crm z programem handlowym.

Zapytaj o szczegóły integracji systemu CRM z Twoim ERP‐em!