INTEGRACJA CRM Z SYMFONIĄ HANDEL


Synergius CRM to system działający online — aby móc w pełni korzystać z wszystkich jego funkcji wystarczy posiadać urządzenie z dostępem do Internetu. Wśród funkcji naszego systemu CRM znajduje się między innymi bardzo praktyczna integracja z programami handlowymi, w tym także z Symfonią Handel. Przekonaj się, jak bardzo może ona usprawnić Twoją codzienną pracę!


Korzyści, jakie niesie ze sobą integracja CRM z Symfonią Handel

  • Oferta w systemie CRM ulega automatycznej aktualizacji – takie rozwiązanie eliminuje możliwość pomyłki przy przepisywaniu danych i pozwala na uniknięcie kosztów związanych z ręcznym ich uzupełnianiem.
  • Zamówienia realizowane dla Twoich klientów są automatycznie przenoszone z systemu CRM do Symfonii Handel (jako dokument sprzedaży w buforze) –oszczędność czasu wynikająca z braku konieczności powtarzania wprowadzania danych.
  • Dokumenty handlowe (np. faktury) automatycznie przenoszą się z Symfonii Handel do systemu CRM. To sprawia, że handlowcy mają stały dostęp do aktualnych informacji na temat rozliczeń klientów.


Zakres, w jakim odbywa się integracja CRM z Symfonią Handel

  • kartoteki klientów, limity, poziomy cenowe, rabaty, ceny specjalne,
  • towary, ceny, stany magazynowe,
  • sprzedaż i rozliczenia,
  • dokumenty magazynowe,
  • zamówienia.


Zasada działania integracji systemu CRM z Symfonią Handel

Integracja systemu CRM z Symfonią zachodzi w sposób automatyczny. Twój pracownik posiada bieżące informacje na temat stanu faktur opłaconych przez klienta, a także – jeśli zechcesz — na temat aktualnych stanów magazynowych. Do systemu Synergius CRM w sposób automatyczny przenoszone są również wybrane dane o produktach, kontrahentach, cenach i rabatach. Zamówienia wystawiane w systemie CRM są przenoszone do Symfonii Handel w sposób automatyczny – nie ma konieczności ich przepisywania, możliwość popełnienia błędu zostaje więc wyeliminowana.


Zapytaj o szczegóły integracji systemu CRM z Twoim ERP‐em!

Załóż bezpłatne konto i zacznij korzystać z systemu już teraz